Praktijkonderzoek naar anders kijken naar tekort vakkrachten

  1. Home
  2. Projecten
  3. Praktijkonderzoek naar anders kijken naar tekort vakkrachten

Functiecreatie als oplossing voor tekort vakkrachten

Zoals in veel branches en sectoren is het tekort aan vakkrachten in de metaalbranche groot. Tevens is er een tekort aan instroom en de belasting voor het huidige personeel is hoog.

Op zoek naar oplossingen voert ChainWorks een praktijkonderzoek uit om te kijken of met behulp van baantechnieken zoals onder andere functiecreatie en jobcrafting mogelijkheden te creëren zijn om de duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel te verbeteren en de instroom van personeel te vergroten.

Wat houdt het praktijkonderzoek in?
Door middel van gesprekken, interviews, werkplekbezoeken, functieoptimalisatie en bureauonderzoek gaan we kijken welke taken medewerkers daadwerkelijk uitvoeren.

Vervolgens onderzoeken we of de medewerkers op dit moment optimaal ingezet worden op basis van hun voorkeuren, kennis en vaardigheden. Ook kijken we naar welke taken eventueel door anderen uitgevoerd kunnen worden die lager gekwalificeerd zijn.

De laatste stap is een kennisuitwisselingsbijeenkomst om de opgedane kennis te delen met de bedrijven en te kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Wat levert het op?
Het onderzoek levert een overzicht op welke taken er binnen (een deel van) de organisatie uitgevoerd worden, verdeeld in eenvoudige en complexe taken. Met deze kennis kan mogelijk het werk geoptimaliseerd worden en kunnen er mogelijk andere keuzes gemaakt worden in de zoektocht naar nieuw personeel.

Ieder deelnemend bedrijf ontvangt een eigen rapportage met aanbevelingen en er zal een advies voor de branche worden geschreven.

Ook iets voor uw bedrijf of sector?

Neem contact met ons op.

Menu