Ontwikkelassessment voorkomt ellende!

Per 1 juli 2015 is met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een scholingsplicht voor werkgevers geïntroduceerd. De werkgever is voortaan verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Een ontslag moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen.

Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen nog opzeggen wanneer hij daarvoor een redelijke grond heeft en herplaatsing niet mogelijk of niet aan de orde is (zoals in geval van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer). Dit betekent dat de werkgever voordat hij een werknemer wil ontslaan eerst moet onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst, eventueel na extra scholing.
Een ontwikkelassessment kan dit concreet en helder in kaart brengen. Via het assessment wordt duidelijk of een werknemer daadwerkelijk geschikt is om een andere functie binnen de organisatie te vervullen. Beschikt de werknemer over de juiste competenties en motivatie voor de betreffende (andere) functie? Tevens geeft het antwoord op de vraag of de werknemer in staat is om een bepaalde cursus of opleiding succesvol af te ronden.

Neem voor meer informatie over assessments, opleidingen en coaching, contact met ons op. Wij denken graag met u mee over een maatwerk oplossing in uw specifieke situatie.

Menu