Voorbereiding en draagvlak creëren

Schema-1De integratie van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer vereist enige voorbereiding en gaat gepaard met een aantal functionele en culturele veranderingen. Er moet bijvoorbeeld draagvlak worden gecreëerd voor deze veranderingen en je organisatie moeten goed voorbereid zijn deze nieuwe werknemers daadwerkelijk een passende en productieve werkplek te bieden.

In deze fase werken wij met de methode: ParticiLeren. Met deze methode maken we inzichtelijk waar uw organisatie met betrekking tot het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking staat, welke stappen er al genomen zijn en welke stappen er nog te nemen zijn.

Met ParticiLeren krijg je inzicht op bouwstenen die er toe doen. Je leert aan de slag te gaan met mensen met bijzondere talenten. Na deze dag bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een makelaar die de organisatie bij verdere implementatie bijstaat.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
In deze fase kan je ook gaan nadenken over het gebruik van de PSO. Met behulp van dit meetinstrument wordt vastgesteld wat de bijdrage is van jouw organisatie aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Wij gaan graag de uitdaging aan om jouw positie op deze ladder te verbeteren, een PSO-erkenning te behalen en het MVO-beleid positief te beïnvloeden.

Menu