Categorie: Ontwikkeling

Werkt Mats echt?

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Werkgevers moeten zich gaan voorbereiden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te gaan nemen. Een baan is immers het beste middel om mensen te laten participeren in de maatschappij.

De onzichtbare beperking

Vaak is niet direct zichtbaar dat mensen met een arbeidsbeperking een beperking hebben, denk aan autisme en een angststoornis et cetera. De ervaring leert dat het leidinggeven aan deze groep een net iets andere benadering en begeleiding vraagt.

ChainWorks merkt in de praktijk dat werkgevers veel vragen hebben over het aannemen en het begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. Denk aan zaken als:

  • Welke handicaps zijn er en hoe ga je daar mee om?
  • Hoe kun je het beste aansluiting vinden bij iemand met een beperking?
  • Hoe kun je deze groep het beste motiveren en instrueren?

Daarom hebben wij de cursus Mats Werkt ontwikkeld. Met deze cursus krijg je antwoord op deze vragen en ben je goed voorbereid op het aannemen en samenwerken met Mats. Maar wie is Mats precies?

Wie is Mats?

Mats is geen gewone collega. Mats heeft een arbeidsbeperking en dit kun je niet altijd aan de buitenkant zien. Vanwege deze beperking kan Mats sommige dingen heel goed en andere dingen minder goed, of helemaal niet. Mats heeft in zijn werk een goede voorbereiding en begeleiding nodig. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans groot dat Mats zich niet prettig voelt binnen jouw bedrijf of erger nog, er maar van korte duur werkt.

Mats Werkt echt

Het succes van Mats in jouw organisatie hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is een juiste voorbereiding en begeleiding.

Download de brochure voor handige tips die je als begeleider, collega of leidinggevende vandaag nog kunt toepassen als je samenwerkt met Mats!

Want iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelassessment voorkomt ellende!

Per 1 juli 2015 is met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een scholingsplicht voor werkgevers geïntroduceerd. De werkgever is voortaan verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Een ontslag moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen.

Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen nog opzeggen wanneer hij daarvoor een redelijke grond heeft en herplaatsing niet mogelijk of niet aan de orde is (zoals in geval van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer). Dit betekent dat de werkgever voordat hij een werknemer wil ontslaan eerst moet onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst, eventueel na extra scholing.
Een ontwikkelassessment kan dit concreet en helder in kaart brengen. Via het assessment wordt duidelijk of een werknemer daadwerkelijk geschikt is om een andere functie binnen de organisatie te vervullen. Beschikt de werknemer over de juiste competenties en motivatie voor de betreffende (andere) functie? Tevens geeft het antwoord op de vraag of de werknemer in staat is om een bepaalde cursus of opleiding succesvol af te ronden.

Neem voor meer informatie over assessments, opleidingen en coaching, contact met ons op. Wij denken graag met u mee over een maatwerk oplossing in uw specifieke situatie.