Categorie: Coaching

Hoe creëer je draagvlak binnen jouw organisatie? 10 tips!

Hoe krijg je draagvlak binnen jouw organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking? Werkgevers hebben sinds de invoering van de Participatiewet – 2015 – nog steeds moeite om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. ChainWorks noemt dit ook wel inclusief ondernemen.

Vragen waar veel werkgevers mee zitten zijn o.a. wat zijn de regels rondom het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking? Wat zijn de risico’s? Hoe kun je draagvlak creëren voor inclusief ondernemen?

In dit artikel gaan we 1 stap verder in het proces van inclusief ondernemen toelichten: hoe krijg je draagvlak binnen jouw organisatie voor inclusief ondernemen? En als je overtuigd bent om te gaan inclusief ondernemen, is jouw organisatie er dan wel klaar voor?

ChainWorks merkt in de praktijk dat het met inclusief ondernemen vaak vastloopt op weerstand, onwetendheid en miscommunicatie.

Gebrek aan draagvlak door gebrek aan communicatie

Communiceren tijdens en voorafgaand aan dit traject is een continu proces dat vaak onderschat wordt. Werknemers voelen zich vaak niet gehoord door het management. ChainWorks ervaart aan de ene kant dat werkgevers inclusief ondernemen onderschatten: welke impact heeft het daadwerkelijk om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen? Aan de andere kant zien we regelmatig dat het overschat wordt: dat doen we wel even.

Het succes van inclusief ondernemen hangt af van verschillende factoren. Wat ons betreft is één van de belangrijkste factoren voor werkgevers: creëer draagvlak binnen jouw organisatie. Inclusief ondernemen kan namelijk iedereen in jouw organisatie raken. Het is daarom van groot belang dat alle werknemers op de hoogte zijn van dit beleid én de uitvoering ervan.

Hoe creëer je draagvlak? 10 tips!

Als werkgever kun je op verschillende manieren draagvlak creëren, hierbij onze tips:

 1. Door werknemers te betrekken bij de plannen voor inclusief ondernemen. Je organiseert bijvoorbeeld een werkconferentie waarin iedereen mee kan brainstormen. Zo ontwikkel je samen een implementatie plan waarin je opneemt wie wat gaat doen qua voorbereiding en begeleiding en wanneer.
 2. Door rekening te houden met belangen en motivaties op verschillende niveaus in je organisatie. Bijvoorbeeld: een directeur heeft andere belangen dan een werknemer. Misschien is je werknemer wel bang om zijn functie kwijt te raken? Vergeet in deze fase niet om je implementatie plan voor te leggen aan de ondernemingsraad of een belangenorganisatie. Zo voelen deze partijen zich gehoord en komt het niet onverwacht. Geef hen de mogelijkheid om feedback hierop te geven.
 3. Luister écht naar al je stakeholders en de feedback van alle betrokken partijen. Het belangrijkste is dat je daadwerkelijk iets gaat doen met deze feedback binnen jouw implementatieplan.
 4. Maak je werknemers onderdeel van de oplossing door hen te betrekken in de vraag: wat kan jij voor deze mensen betekenen? Dit kan je bereiken door je werknemers te interviewen, informatie te geven, inspraakronden te houden en af te tasten hoe ze tegen een situatie aankijken.
 5. Zet de plannen in een zo vroeg mogelijk stadium op de agenda.
 6. Bereid je werknemers goed voor op de impact die het kan hebben op de afdeling. Dat begint bij het bewust onbekwaam en bewust bekwaam maken van je werknemers.
 7. Wees als werkgeverbereid te investeren in de begeleiding van je (nieuwe) werknemers.
 8. Werknemers zijn vaak heel trots op het bedrijf – waar ze werken – als die veel doet aan inclusief en sociaal ondernemen = win – winsituatie voor beide partijen.
 9. Mensgerichte leidinggevenden bereiken vaak meer draagvlak binnen hun team dan prestatiegerichte leidinggevenden. Probeer hiermee rekening te houden bij de implementatie van je plan: waar zitten binnen jouw organisatie de mensgerichte leidinggevenden?
 10. Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen!

Hoe creëer je mogelijkheden voor inclusief ondernemen binnen jouw organisatie?

 • Kijk eens of je mensen met een arbeidsbeperking op een – aangepaste – reguliere functie in je organisatie kan plaatsen. Denk eens aan een werknemer in een rolstoel die zijn werk goed kan uitvoeren achter bijvoorbeeld een balie.
 • Kijk eens of je een nieuwe functie kan creëren voor iemand met een beperking? Denk hierbij eens aan het toepassen van de techniek van functiecreatie (bij functiecreatie ga je bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen).
 • Kijk eens of je afspraken kunt maken met je leveranciers over inclusief ondernemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een groenvoorzieningsbedrijf die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft en die jouw bedrijfstuinen onderhoudt. Zo draag je als werkgever ook je steentje bij.

Wil je ook inclusief ondernemen?

Het succes van iemand met een arbeidsbeperking in jouw organisatie hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is een juiste voorbereiding en begeleiding.

Download de brochure voor handige tips die je als begeleider, collega of leidinggevende vandaag nog kunt toepassen als je samenwerkt met iemand met een arbeidsbeperking!

Want iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

Iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt

ChainWorks merkt in de praktijk dat werkgevers veel vragen hebben over het aannemen en/of begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. De cursus Mats Werkt is volledig gericht op hoe je het beste kunt samenwerken én leiding kunt geven aan Mats.

Sinds de lancering van de nieuwe cursus Mats Werkt – medio 2015 – vinden we het leuk om één van de ervaringen van onze deelnemers te delen. 

Voor degene die Mats nog niet kennen, bekijk eerst even de video: Wie is Mats

Hoe heeft u de cursus ervaren?
Prima, een nieuw vakgebied voor mij waarin ik enorm heb kunnen leren.

Heeft u ook nog verbeterpunten voor ons?
De voorbereidingsopdrachten zijn erg interessant en leerzaam, echter kosten deze enorm veel tijd. Als je alles uitstekend wil uitvoeren zou je ongeveer 9 á 10 uur bezig zijn, vermoed ik. Dit is voor iemand naast een full-time baan best wel een investering. Ik zou hiervan eerder een gedeelte in de training behandelen en die langer maken. In plaats van 9.30 – 14.00 uur van 8.30 uur tot 16.00 uur bijvoorbeeld, waarbij meer besproken kan worden wat weer ten gunste van de voorbereidingstijd zal gaan. Dit is eigenlijk mijn enige punt van kritiek. De training was erg leerzaam en interessant.

Heleen Klaverboer is een erg goede trainer en ik heb veel overgehouden aan de training. Bedankt!

Wil je ook graag een bijdrage leveren aan de Participatiewet en inclusief ondernemen? Bereid je als begeleider, collega of leidinggevende van Mats goed voor! Hierbij alvast 7 handige tips op een rij:

7 Tips voor begeleiders, collega’s of leidinggevenden

Het succes van Mats hangt van verschillende factoren af. De belangrijkste factor is een juiste voorbereiding en begeleiding. De volgende tips kun je als begeleider, collega of leidinggevende vandaag nog toepassen als je samenwerkt met Mats:

 1. Anders denken: Probeer zelf anders te leren denken. De omgang met iemand die een beperking heeft vraagt om een aanpassing van jouw kant. Als dat lukt, dan heb je het niet meer over een beperking; dan zie je dat Mats gewoon anders werkt. Elk mens is uniek!
 2. Houd geduld: Dat wat diep verborgen zit komt vanzelf naar boven als je het maar de tijd en ruimte geeft.
 3. Neem verantwoordelijkheid: Neem je een vakantie, zorg dan wel voor vervanging.
 4. Sta sterk in je schoenen: Laat niet over je heen lopen. Het kan zijn dat Mats zijn beperking gepaard gaat met lastig gedrag. Verdiep je goed in zijn beperking zodat je kan leren welke gedragsmoeilijkheden je kunt verwachten.
 5. Zoek aansluiting: Probeer aansluiting te vinden bij hoe Mats de wereld ziet. Kijk naar de mogelijkheden van zijn wereld en laat Mats ontdekken wat zijn mogelijkheden zijn. En, vergeet hierbij niet: in Mats zijn eigen tempo!
 6. Maak heldere afspraken: Maak duidelijke afspraken en maak met hem een ontwikkelingsplan. Bespreek regelmatig met Mats zijn voortgang van de dagelijkse werkzaamheden.
 7. Kijk naar wat Mats kan: Kijk niet naar wat Mats niet kan. Laat Mats ervaren wat hij wel kan en wie hij is!

Mats Werkt echt!Mats Werkt brochure

Het succes van Mats in jouw organisatie hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is een juiste voorbereiding en begeleiding.

Download de brochure voor handige valkuilen die je als begeleider, collega of leidinggevende vandaag nog kunt toepassen als je samenwerkt met Mats!

Want iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

Werkt Mats echt?

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Werkgevers moeten zich gaan voorbereiden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te gaan nemen. Een baan is immers het beste middel om mensen te laten participeren in de maatschappij.

De onzichtbare beperking

Vaak is niet direct zichtbaar dat mensen met een arbeidsbeperking een beperking hebben, denk aan autisme en een angststoornis et cetera. De ervaring leert dat het leidinggeven aan deze groep een net iets andere benadering en begeleiding vraagt.

ChainWorks merkt in de praktijk dat werkgevers veel vragen hebben over het aannemen en het begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. Denk aan zaken als:

 • Welke handicaps zijn er en hoe ga je daar mee om?
 • Hoe kun je het beste aansluiting vinden bij iemand met een beperking?
 • Hoe kun je deze groep het beste motiveren en instrueren?

Daarom hebben wij de cursus Mats Werkt ontwikkeld. Met deze cursus krijg je antwoord op deze vragen en ben je goed voorbereid op het aannemen en samenwerken met Mats. Maar wie is Mats precies?

Wie is Mats?

Mats is geen gewone collega. Mats heeft een arbeidsbeperking en dit kun je niet altijd aan de buitenkant zien. Vanwege deze beperking kan Mats sommige dingen heel goed en andere dingen minder goed, of helemaal niet. Mats heeft in zijn werk een goede voorbereiding en begeleiding nodig. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans groot dat Mats zich niet prettig voelt binnen jouw bedrijf of erger nog, er maar van korte duur werkt.

Mats Werkt echt

Het succes van Mats in jouw organisatie hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is een juiste voorbereiding en begeleiding.

Download de brochure voor handige tips die je als begeleider, collega of leidinggevende vandaag nog kunt toepassen als je samenwerkt met Mats!

Want iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.